Tick manual

Steg 1

Packa upp Tick.
Förpackningen innehåller:

1. Tick
2. Gummihängare.
3. Batteri CR2032.

Steg 2

Placera batteriet i släden, mycket viktigt att batteriet ligger åt rätt håll.

Steg 3

Skjut in släden i Tick.

Viktigt: Batterisläden förs in i Tick åt det håll att batteriet är synligt och loggan på Tick är synligt som bilden visar

Steg 4

För att använda Tick krävs att du har installerat wiFido appen samt installerat en wiFido basenhet

Steg 5

Gå in i appen och till sidan för ”Enheter” och klicka på ”+” knappen längst upp till höger (lägg till ny enhet)

Steg 6

Välj att installera en Tick och följ sedan instruktionerna noggrant i appen.

Legalt och Säkerhet

Viktiga säkerhetsinstruktioner
Elektriska produkter, kablar, batterier, förpackningar och manualen skall inte slängas bland hushållsavfall. För korrekt återvinning ta dessa produkter till en uppsamlingsplats där de kan lämnas in utan avgift eller återlämna dem till din lokala återförsäljare. Korrekt bortskaffning av produkter sparar resurser och förebygger negativa effekter på människors hälsa och miljön

 

Varningar:

  • Produkten får endast användas inomhus
  • Ha inte produkten i närheten av eld, vatten eller högspänningsutrustning
  • Exponera inte för temperaturer över 45 ℃ eller under 0℃
  • Produkten får inte monteras isär. Detta får endast ske av Brand New Brand Nordic Ab eller av dem utsedd serviceoperatör
  • Batteriets kapacitet är beroende av hur Ticks ställs in och hur mycket den används
  • Ticks räckvidd är beroende av miljön och förutsättningarna för radiosignalerna (Husets konstruktion, ev störningar från annan apparatur i hemmet eller utifrån mm)
  • Om batteriet skulle läcka, låt inte vätskan komma i kontakt med hud eller ögon
  • Det interna batteriet är utbytbart för slutanvändaren. Appen informerar om när det börjar bli dags.

Ansvarsfriskrivning:

wiFido begränsad produktgaranti. Enbart för produkter av märket wiFido. För mer information gällande garantin vänligen besök https://wifido.se/betalning-och-leveransvillkor/. Den här garantin ger dig specifika rättigheter formella rättigheter och du kan ha andra rättigheter som varierar från land till land (eller stat, provins). I den omfattning som lokala  lagar tillåter är denna garanti och gottgöranden exklusiva och istället  för alla andra garantier.

Brand New Brand Nordic AB garanterar maskinvara av märket wiFido i sin orginalförpackning mot defekter i material eller sammansättning vid normal användning enligt wiFido´s riktlinjer och under en period beroende på lokal underhållsservice baserat från ursprungliga inköpsdatumet för slutanvändaren

Information som finns häri är korrekt vid publiceringstillfället, med förbehåll för redaktionellafel. Den här produktenär beroende av mjukvara och dess funktioner och kompabilitet kan ändras  när mjukvaran uppdateras.

Härmed deklarerar Brand New Brand Nordic AB att denna produkt efterlever 2014/53/EU.. En försäkran om överensstämmelse återfinnes på www.wifido.se

Designad & producerad i Stockholm , Sverige.