Instruktionsfilmer wiFido App

Nedan finns olika filmer för att beskriva olika delar och funktioner i wiFido app. En av filmerna, ”Appdemo-Övergripande”, går igenom hela appen översiktligt medan övriga filmergår igenom respektive avsnitt i appen mer detaljerat.

Instruktionsfilmer wiFido App

Nedan finns olika filmer för att beskriva olika delar och funktioner i wiFido app. En av filmerna, ”Appdemo-Övergripande”, går igenom hela appen översiktligt medan övriga filmergår igenom respektive avsnitt i appen mer detaljerat.

Appdemo

Övergripande genomgång av appen

Dashboard

Genomgång av wiFido dashboard.

Min Sida

Genomgång av din personliga wiFidosida.

Enheter

Genomgång av sidan för enheter.

Händelser

Genomgång av sidan händelser.

Inställningar

Genomgång av alla inställningar.